fejlec

Családfelállítás

„Ahogy egy fa sem dönthet arról, hol fog nőni és mennyiben másként fejlődik egy védett völgyben vagy erdőben, mint a szabad mezőn vagy az elemek játékának kitett magaslaton, ugyanúgy a gyerek is kérdés nélkül beilleszkedik származási családjába, és mélyen kapcsolódik hozzá.”

en

A múlt, a jelen és a jövő egy belső erőforráson keresztül összefügg egymással.
Így tehát sorsunk összefonódik családunk tagjainak sorsával.

Problémáink gyakran szüleink, nagyszüleink vagy más családtagunk nehéz sorsának továbbéléséből ered. Ezek tudat alatt meghatározzák, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk a minket érő hatásokra.
Mintha lenne egy olyan közös családi lélek, amelyben benne foglaltatik mindenki, aki a családhoz tartozik és minden, ami a családban történt, függetlenül attól, tudunk-e a létezéséről, vagy sem.


A családfelállítás során ebbe a családi lélekbe pillantunk bele. Képviselők segítségével „állítjuk fel” a családtagok egymás közötti viszonyát, az elhunyt családtagokat ugyanúgy, mint az élőket. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák az életünket – elfojtott érzések, örökölt viselkedésmódok, erkölcsi elképzelések, tudattalan kötődések, lappangó bűntudatok és félelmek – jó és rossz értelemben vett hajtóerők.
Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, ősfélelem, a kapcsolatok kudarca mögött az rejlik, hogy tudattalanul hűek vagyunk és kötődünk valakihez, akinek nehéz sors jutott.


A foglalkozások során a résztvevők előtt megdöbbentő erővel tárulnak fel a családi kapcsolatok rejtett dinamikái, melyek anélkül, hogy tudnának róla, irányíthatják az életüket.
A cél, hogy az ember eljusson oda, hogy úgy tudjon ránézni a saját valóságára, ahogy az van, és a sajátjaként fogadja el azt, amit az élet adott számára.
Ami az „állítás” során történik, az a valósággal való találkozás. A hatást pedig ez a találkozás váltja ki és ez az élmény hatalmas gyógyító erővel bír.


Felszabadulunk és megkönnyebbülünk, újra átjár az életenergia. Megszűnhetnek a teljesítménybeli és kapcsolati kudarcok, depressziós időszakok vagy akár testi betegségek. Boldogabb, és sikeresebb életet élhetünk!


Boldogabb, és sikeresebb életet élhetünk!


A legközelebbi családfelállítás időpontját az Időpontok menü alatt találod!