fejlec

Családfelállítás időpontjai (8.00-19.00ig)

 • 2019.03.14. (csütörtök)
 • 2019.03.22. (péntek)
 • 2019.04.11. (csütörtök)
 • 2019.05.09. (csütörtök)
 • 2019.05.17. (péntek)
 • 2019.06.06. (csütörtök)
 • 2019.07.04. (csütörtök)


Márciusi félnapos (17-21ig) önfejlesztő csoportos foglalkozások

 • 2019.03.05. (kedd)
  Érzelmi érettség egy gyermeki társadalomban.
  Valóban érzelmileg érett felnőttek vagyunk?

  Nagyon sokunknak nem fejlődött ki egy erős, belső stabilitással és önbizalommal rendelkező felnőtt énje, aki tudja, hogy kell együttérzően, támogatóan képviselni, nevelni és szükség esetén megvédeni önmagát. Aki úgy tud másokat szeretni, hogy nem próbálja kontrollálni és megváltoztatni őket. Aki tud egészséges határokat húzni önmagának is és a külvilágnak is, hogy se bántalmazó se bántalmazott ne legyen. Aki tud segítséget elfogadni, de tud önerőből is cselekedni. Aki tud valódi intimitásban kapcsolódni egy másik emberhez, de tud teljesen önállóan is létezni...
  Sokunk erre nem kapott otthonról hiteles mintát, sokunk szülője komoly érzelmi éretlenségről tanúskodik, mivel maguk is különféle gyerekkori traumák áldozatai voltak. Ezért ezt a személyiségrészünket nekünk kell megtalálnunk magunkban, felnevelnünk és valóban felnőtté válnunk.
  Ezen az estén ezirányba teszünk fontos lépéseket.

 • 2019.03.21. (csütörtök)
  Bizalom és egy belső biztonságérzet szorongás és félelmek helyett. A sorsunkat, későbbi kötődéseinket és párkapcsolatainkat meghatározó korai élményeink.
  Vajon egy mély ősbizalommal éljük az életünket vagy egy folyamatos készenlétben, kontrollban?

  Mennyire tudsz mások és a világ felé bizalommal fordulni, hinni abban, hogy a dolgok értünk vannak és nem ellenünk, hogy legbelülről érezni azt, hogy minden úgy jó, ahogy van, még akkor is ha éppen nem értjük?! Hogy bánsz magaddal és másokkal?! Illetve, hogy mennyire van meg a belső biztonság érzeted, félelmek és szorongás helyett, az attól függ, hogy csecsemőként mit tapasztaltál?!
  Születéstől (vagy inkább fogantatástól) 18 hónapos korig a legfontosabb fejlődési "feladat", hogy kialakíts egy biztonságos kötődést "valakivel", aki a gondodat viseli és ezáltal megtanuld, hogy mi is az a bizalom és a törődés. Az anya az első kapcsolatunk a világgal, az ő tudatos vagy tudatalatti érzései egy életre meghatároznak minket. Sokszor azt gondolják, hogy ez csak fizikai szükséglet, de ez annál sokkal több! Az érzelmi szükségleteink kielégítése (örülnek nekünk, elfogadnak, nyugalom van, szeretet, gyengédség, folyamatos jelenlét, elérhetőség...) is létszükséglet ahhoz, hogy kialakuljon a bizalom és a biztonság érzése. A függőségek és a kényszeres viselkedések hátterében általában ezeknek a szükségleteknek a feltöltése iránti vágy áll.
  Ehhez az ősbizalomhoz nemcsak az anya, de a család is kell. Ha biztosítják a gyermeket arról, hogy bármit is tesz vagy mond, mindig szeretni fogják őt.
  Ha ígéretüket mindig betartják, kiszámítható és biztonságos környezetet teremtenek. Ha elfogadhatónak tartják a harag és a szomorúság érzésének a megélését és kifejezését és segítik a gyermeket ezek feldolgozásában. Ha a konfliktusok esetén igyekeznek megérteni a probléma valódi okát...
  Ezzel ellentétben, sajnos sok családban ennek az érzelmi biztonságnak a hiányát találjuk. Sok szülő érzelmileg eltávolodik, visszahúzódik, ha a gyermeke az érzelmeit és a szükségleteit kifejezi. Nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Más szülőkben agressziót vált ki, ha a gyermek az érzelmeit feltárja és támadásként éli meg. Ezek súlyosan károsítják a gyermek biztonságérzetét és önbizalmát.
  Ezt az ősbizalmat kezdjük el "helyreállítani" ezen az estén.

 • 2019.03.28. (csütörtök)
  Hogyan figyeljünk a valódi szükségleteinkre, kényszer- és pótcselekvések helyett.

  Attól a perctől, amikortól megszülettünk vannak szükségleteink. A szükségletek természetesek, fontosak, nélkülözhetetlenek és egészségesek! Meg kell tanulnunk jobban figyelni rájuk és komolyan venni őket!
  Gyerekként olyan szükségleteink vannak, amiket csak mások tudnak kielégíteni. A gyerekek tehát függőek és másokra utaltak. Életünk első 15 évében szükségünk van a szüleinkre, mivel az egészséges függőség iránti igényünket csak ők tudják kielégíteni.
  Egy egészséges, funkcionális családban a szülők gondoskodnak a saját szükségleteikről és egymást is segítik benne. Ezért képesek arra, hogy a gyerekeik szükségletéről is gondoskodjanak. De egyben példáképek is a gyermekeiknek, megtanítják, hogyan kell magunkkal és a szükségleteinkkel törődni.
  Minél diszfunkcionálisabb egy család, az ott felnövő gyermek, annál kevésbé tanulja meg, hogy figyeljen magára és az igényeire, mivel ezt nem kapta meg és nem is látott rá mintát. A gyermeket annyira leterheli a többiek viselkedése és szükséglete, hogy nem vagy alig tud a sajátjára figyelni. Nem tud a saját szükségleteiről gondoskodni és mivel más se teszi ezt, a fájdalom egyre nő benne. A valódi énje visszavonul, hogy ne érezze a fájdalmat, hogy amire szüksége lenne, azt nem kapja meg. A túlélése véget létrejön egy hamis, másoktól függő énje, akit a külvilág elfogadhatóbbnak tart. Így felnőve ez a hamis én nem tudja kielégíteni a valós szükségleteit, mert nincs is vele már kapcsolata.
  A bennünk élő gyermeknek továbbra is vannak szükségletei, melyeket időre el tud hallgattatni, de újra felszínre jönnek és követelik, ami járna nekik. Ezt néha egészségtelen vagy bántó módon teszik. Pl. Valakit nem dicsértek eleget gyerekként, ez a szükséglete nem töltődött fel, így felnőttként belemegy egy méltatlan kapcsolatba, ahol ugyan szépeket mondanak neki, de kihasználják. Vagy azért, hogy a főnöke büszke legyen rá (amit a szüleitől nem kapott meg), embertelen sokat dolgozik. Vagy, hogy a gyereke szeresse megenged vagy megvesz neki mindent...
  Ezen az estén megtanulunk újra kapcsolódni önmagunkhoz, felismerni a szükségleteinket és felelősséget vállalni értük.


Máricusi egésznapos (9-17ig) önfejlesztő csoportos foglalkozás

 • 2019.03.08. (péntek)
  Hogy bánunk magunkkal, mennyire vagyunk jó szülője saját magunknak? Tudjuk-e magunkat bíztatni, erősíteni, ha kell megnyugtatni vagy elhanyagoljuk, kritizáljuk vagy egyenesen romboljuk magunkat?

  Szülő énje (ugyanúgy ahogy felnőtt és gyermek énje is) mindenkinek van, még akkor is ha nincs saját gyermeke. A különbség abba van, hogy milyen és hogy mennyi szerepet adunk neki az életünk irányításában? Ez a személyiségrészünk felelős azért, hogy milyen szavakkal, hogy szólunk magunkhoz, milyen belső párbeszédet folytatunk és hogy bánunk magunkkal bizonyos helyzetekben.
  A szülő énünk abból alakult ki, ahogy anno velünk bántak, amit tapasztaltunk. Van, akinek a szülő énje közönyös és engedi, hogy a gyermeklélek önpusztító szokások rabja legyen vagy éppen másokat bántson szavakkal vagy tettekkel. Vagy épp ellenkezőleg, különböző szabályokat akar ráerőltetni a gyereklélekre. Kontroll alatt tartja. Olyat is magára erőltet, amihez nincs kedve, csak azért, mert így "kell". Pl. "Jónak kell lennem, engedelmesnek, nem mondhatok ellent, nem bánthatok meg másokat, főleg azokat nem, akiket szeretek, nem lehetek ilyen önző..." Ha gyerekként nem figyeltek a szükségleteinkre, akkor hajlamosak vagyunk felnőttként mi is elhanyagolni önmagunkat. "Nem fontos, nincs is arra szükségem, majd ha lesz rá idő..."
  De sokunk szülő énje túl szigorú és szidja, kritizálja, lebecsüli és megszégyeníti önmagát. Ez az a belső hang, ami azt mondja: "majd pont te kellesz neki, csúnya és kövér vagy, neked ez nem megy, már megint elrontottad..." Fenntartja azt a rossz érzést, hogy elégtelenek vagyunk és nem lehet minket szeretni.
  Ez a nap arról fog szólni, hogy feltérképezzük, hogyan is bánunk önmagunkkal, mire lenne szükségünk valójában és meditációk, gyakorlatok segítségével "átdolgozzuk" ezt a személyiségrészünket.További félnapos (17-21ig) önfejlesztő csoportos foglalkozások és témáik

 • 2019.04.09. (kedd)
  Megengedem-e magamnak a valódi boldogságot vagy önmagam ellensége vagyok? Hol és hogyan szabotálom az életem és a sikereimet? Az önmegvalósítás gátjai.
 • 2019.04.25. (csütörtök)
  Gyászfolyamatok. Sokan azt megtanultuk, hogy szerezzünk meg valamit, de azt nem, hogy mit tegyünk, ha elveszítjük azt, ami nekünk fontos? Legyen az egy kapcsolat, válás, barátság, munkahely elvesztése vagy épp egy haláleset.
 • 2019.05.07. (kedd)
  Beszél a testünk. Kapcsolatfelvétel egy saját testi tünetünkkel és annak megértése. Ezáltal a szervezet öngyógyító folyamatainak beindítása.
 • 2019.05.16. (csütörtök)
  Megbocsátás önmagamnak és másoknak. Harag megélése és elengedése.
 • 2019.05.28. (kedd)
  Egészséges énkép és önbizalom.
  Belső harcaink, önmagunkkal vívott csatáink után érjük el a valódi önelfogadást.
 • 2019.06.20. (csütörtök)
  Nyílt agressziótól a rejtett pszichológiai erőszakon át, a manipulációig sajnos minden megtalálható az emberikapcsolatainkban.
  Ismerjük fel ezeket, hogy se tettese, se áldozata ne legyünk a hatalmi játszmáknak és bántalmazó kapcsolatoknak!


További egésznapos (9-17ig) önfejlesztő csoportos foglalkozások és témáik

 • 2019.04.05. (péntek)
  Önkorlátozó szülői üzenetek, tiltások és egyéb akadályozó hitrendszerek felismerése és azok felülírása.
 • 2019.04.16. (kedd)
  Családi örökségek és örökölt sorsok. Családi diszfunkciók és továbbadott traumák. Hogyan változtassunk káros családi mintáinkon?
 • 2019.05.03. (péntek)
  Hol kezdődöm én és hol a másik? Egészséges énhatárok kialakítása.
 • 2019.05.21. (kedd)
  Rálátás saját párkapcsolati játszmánkra és szerepeinkre.
 • 2019.05.31. (péntek)
  Kapcsolat tisztázás és leválás a szüleinkről, hogy a múltat hátrahagyva valóban elkezdjük a saját Felnőtt életünket!
 • 2019.06.11. (kedd)
  Értékek és célok az életünkben. Amikor nem tudjuk merre halad az életünk, mire is alapozzuk?
 • 2019.06.28. (péntek)
  Belső egység és teljesség megteremtése. Különböző személyiségrészünk integrálása.


Jótékonysági előadások és beszélgetések (17 órától)

 • 2019.03.07. (csütörtök)
 • 2019.04.04. (csütörtök)
 • 2019.05.02. (csütörtök)
 • 2019.06.27. (csütörtök)


Belső Gyermek Klub (17 órától)

 • 2019.04.30. (kedd)
 • 2019.05.30. (csütörtök)
 • 2019.06.25. (kedd)


Intenzív 5 napos elvonulás (csütörtök – vasárnap)

 • 2019.04.29. – 2019.05.03.
 • 2019.07.10. – 2019.07.14.


5 napos belső gyerek tábor (nem ottalvós, hanem bejárós 9-17ig)

 • 2019.07.15. – 2019.07.19.


Belső Gyermek Tanfolyam

Máricus elején indul Alap és Haladó Belső Gyermek Tanfolyam! A tanfolyamokról február 08-án és 13-án 18 órától tartok ingyenes tájékoztató előadást.
Az előadás és a tanfolyamok helyszíne:
Budapest 2.ker. Szilágyi Erzséber fasor 45/A, 2 em. (17-es kapucsengő)


Alap Belső Gyermek tanfolyam pénteki csoport (9.30-14-30ig):

 • 2019 március 1., 15. és 29.
 • 2019 április 12. és 26.
 • 2019 május 10. és 24.
 • 2019 június 7. és 21.
 • 2019 július 5.


Alap Belső Gyermek tanfolyam szombati csoport (8.30-13.30ig):

 • 2019 március 2., 16. és 30.
 • 2019 április 13. és 27.
 • 2019 május 11. és 25.
 • 2019 június 8. és 22.
 • 2019 július 6.


Haladó Belső Gyermek tanfolyam szombati csoport (14.30-19.30ig):

 • 2019 március 2., 16. és 30.
 • 2019 április 13. és 27.
 • 2019 május 11. és 25.
 • 2019 június 8.