fejlec

November végén indul Alap Belső Gyermek Tanfolyam!

A tanfolyamok helyszíne:
Budapest 2.ker. Szilágyi Erzséber fasor 45/A, 2 em. (17-es kapucsengő)


Délelőtti csoport, szombatonként (8.30-13.30ig):

 • 2019 november 30.
 • 2019 december 14.
 • 2020 január 4. és 18.
 • 2020 február 1., 15. és 29.
 • 2020 március 14. és 28.
 • 2020 április 11.


Délutáni csoport, szombatonként (14.30-19.30ig):

 • 2019 november 30.
 • 2019 december 14.
 • 2020 január 4. és 18.
 • 2020 február 1., 15. és 29.
 • 2020 március 14. és 28.
 • 2020 április 11.Félnapos önfejlesztő csoportos foglalkozások péntek délutánonként
(17 órától 20.30-21ig )

A csoportos foglalkozások limitált létszámúak, jelentkezz még ma és biztosítsd a helyed! Helyszín:
Budapest 2.ker. Szilágyi Erzséber fasor 45/A, 2 em.

 • 2019.09.27.
  Hogyan figyeljünk a valódi szükségleteinkre, kényszer- és pótcselekvések helyett.

  Attól a perctől, amikortól megszülettünk vannak szükségleteink. A szükségletek természetesek, fontosak, nélkülözhetetlenek és egészségesek! Meg kell tanulnunk jobban figyelni rájuk és komolyan venni őket!
  Gyerekként olyan szükségleteink vannak, amiket csak mások tudnak kielégíteni. A gyerekek tehát függőek és másokra utaltak. Életünk első 15 évében szükségünk van a szüleinkre, mivel az egészséges függőség iránti igényünket csak ők tudják kielégíteni.
  Egy egészséges, funkcionális családban a szülők gondoskodnak a saját szükségleteikről és egymást is segítik benne. Ezért képesek arra, hogy a gyerekeik szükségletéről is gondoskodjanak. De egyben példáképek is a gyermekeiknek, megtanítják, hogyan kell magunkkal és a szükségleteinkkel törődni.
  Minél diszfunkcionálisabb egy család, az ott felnövő gyermek, annál kevésbé tanulja meg, hogy figyeljen magára és az igényeire, mivel ezt nem kapta meg és nem is látott rá mintát. A gyermeket annyira leterheli a többiek viselkedése és szükséglete, hogy nem vagy alig tud a sajátjára figyelni. Nem tud a saját szükségleteiről gondoskodni és mivel más se teszi ezt, a fájdalom egyre nő benne. A valódi énje visszavonul, hogy ne érezze a fájdalmat, hogy amire szüksége lenne, azt nem kapja meg. A túlélése véget létrejön egy hamis, másoktól függő énje, akit a külvilág elfogadhatóbbnak tart. Így felnőve ez a hamis én nem tudja kielégíteni a valós szükségleteit, mert nincs is vele már kapcsolata.
  A bennünk élő gyermeknek továbbra is vannak szükségletei, melyeket időre el tud hallgattatni, de újra felszínre jönnek és követelik, ami járna nekik. Ezt néha egészségtelen vagy bántó módon teszik. Pl. Valakit nem dicsértek eleget gyerekként, ez a szükséglete nem töltődött fel, így felnőttként belemegy egy méltatlan kapcsolatba, ahol ugyan szépeket mondanak neki, de kihasználják. Vagy azért, hogy a főnöke büszke legyen rá (amit a szüleitől nem kapott meg), embertelen sokat dolgozik. Vagy, hogy a gyereke szeresse megenged vagy megvesz neki mindent...
  Ezen az estén megtanulunk újra kapcsolódni önmagunkhoz, felismerni a szükségleteinket és felelősséget vállalni értük.


 • 2019.10.04.
  Valóban a saját életünket éljük? Önmagad lettél vagy “csak” a szüleid gyermeke?
  Önkorlátozó szülői üzenetek, tiltások és egyéb akadályozó hitrendszerek felismerése és azok felülírása.

  Mersz-e nagyot álmodni, tudsz-e hinni magadban és a sikereidben? Mersz-e kezdeményezni, elindítani dolgokat? Tudsz-e bízni magadban, másokban és a világban? Megengeded-e magadnak, hogy igazán önmagad légy?
  Gyermekkorunkban alakul ki a személyiségünk belső magja, ami egy életre meghatározza, hogy viszonyulunk önmagunkhoz, másokhoz és a világhoz. A felnőttkori magabiztosság, bátorság, kezdeményezőkészség már gyerekkorban eldől.
  A gyermek, a számára legfontosabb személyektől - leggyakrabban a saját anyjától, apjától - tiltások, felszólítások, dorgálások, elismerések és dicséretek formájában verbális és nonverbális (hanglejtés, gesztusok, mozdulatok, mimikák…) információkat kap önmagáról és arról is, hogy milyennek kellene lennie, hogy kellene viselkednie. Ezek a tudat alatt közvetített „üzenetek”, belénk ültetett hitrendszerek alakítják ki azt, ahogy a világot észleljük, ahogy arról gondolkodunk és ahogy arra reagálunk.
  Gondoljunk csak arra, hogy hihetne saját magában, saját képességeiben egy gyerek, aki a nála okosabb és tapasztaltabb felnőttől azt hallja, hogy ez nem fog menni?
  Ezen a napon különböző gyakorlatok és meditációk segítségével tudatosítjuk és átírjuk azokat az önkorlátozó hitrendszereinket, melyeket gyerekként tudattalanul építettünk be és azóta is tudattalanul hagyjuk, hogy irányítsák az életünket.


 • 2019.10.11.
  Beszél a testünk. Kapcsolatfelvétel egy saját testi tünetünkkel és annak megértése. Ezáltal a szervezet öngyógyító folyamatainak beindítása.

 • 2019.10.25.
  Hol kezdődsz Te, és hol a világ? Egészséges énhatárok kialakítása.

  A fizikai világban a határok jól észrevehetőek, kerítések és jelzőtáblák segítik az eligazodásunkat. Egy ingatlan esetén teljesen egyértelmű ki a tulajdonos, kit terhelnek a felelősségek és kinek mihez van joga.
  A lelki világban a határok ugyanilyen valóságosak csak nehezebb őket felismerni és sokszor nem is vagyunk tudatában a fontosságuknak. Ezért gyakrabban lépjük át őket.
  Rengeteg probléma fakad abból, hogy nem ismerjük a saját énünk határait, nem merjük meghúzni őket és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy felelősnek érezzük magunkat mások problémáiért, kihasználtak vagy épp leszívták az energiánkat.
  Igent mondunk pedig nemet akartunk, bűntudatunk van, ha kiállunk magunkért, meg akarunk felelni mások elvárásainak vagy épp mások szükségleteit a magunké elé helyezzük. Végül, azt élhetjük meg, hogy feladtuk önmagunkat másokért és szinte elvesztettük a saját identitásunkat.
  De az is lehet, hogy nehezen fogadjuk el, amikor nekünk mondanak nemet, személyes sértésnek éljük meg és nem tudjuk kordában tartani a saját indulatainkat, nem tudunk magunknak nemet mondani…
  A határokkal kapcsolatos problémák nem felnőtt korban alakulnak ki, így ebben a témában is fontos a családunk működésének a megértése.
  Határokra szükség van! Ha ezek egyértelműek, elég erőt és biztonságot adnak, az olyan érzés, mintha egy kertnek egy jól funkcionáló kerítése lenne.
  Ilyenkor könnyen eligazodunk a világban, hatékonyan tudjuk képviselni az igényeinket, másokét is tiszteletben tudjuk tartani és az énképünk is pozitívabbá válik.
  Ezen a napon ezekkel az énhatárokkal foglalkozunk és megtanuljuk sokkal felelősségteljesebben alakítani az életünket.


 • 2019.11.08.
  Rálátás saját párkapcsolati játszmánkra és szerepeinkre.

  A párkapcsolat két ember lelki és szellemi utazása, amely az egymáshoz való vonzódás tüzével kezdődik, majd végighalad az önmegismerés göröngyös útján és végül egy meghitt, örömteli, életre szóló egység megteremtésében éri el csúcspontját. Hogy felismerjük-e ezeket a lehetőségeket, az nem azon múlik, hogy a tökéletes párt vonzottuk-e magunkhoz, hanem azon, hogy hajlandóak vagyunk-e megismerni önmagunk rejtett oldalait. A kapcsolatok legtöbbje hordozza a gyerekkorból megmaradt összes rejtett vágyakat, sérelmeket, hitrendszereket és automatikus viselkedésformákat, amelyek feltartóztathatatlanul konfliktusba sodorják a párokat.
  Ezen a napon ezzel az izgalmas témával foglalkozunk. Sok érdekes gyakorlat és meditáció segítségével megtanuljuk, hogyan helyettesíthetők a gyerekkorban megtanult szerepek, reakciók - az összeütközés, az ellenkezés és a kritizálás - a kölcsönös fejlődés, az együttérzés és a támogatás gyógyító folyamatával.


 • 2019.11.15.
  Kapcsolat tisztázás és leválás a szüleinkről, hogy a múltat hátrahagyva valóban elkezdjük a saját Felnőtt életünket!

  Nem értjük, hogy miért nem tudjuk irányítani az életünket, miért nincs elkötelezett párkapcsolatunk vagy éppen miért nem lesz saját gyermekünk. Miért nehéz kiállni magunkért, döntéseket hozni vagy éppen saját anyagi biztonságot teremteni...?
  Ezek mind a felnőtt lét velejárói. De sajnos a tapasztalat az, hogy ez a felnőtté válás azért is elmaradhat, mert még az eredeti családunk “kisgyermeke” vagyunk.
  Néha azt gondoljuk, hogy ezen már túl vagyunk és valóban a saját felnőtt életünket éljük. Sokszor pont akkor derül ki, hogy még az eredeti családunk hatása alatt állunk, amikor legkevésbé gondolnánk. Nemcsak a szeretet és a lojalitás köt minket a szüleinkhez, hanem a múlt sérelmei is. Az elfojtott harag, a fájdalom, az el nem olt lehetőségek, hogy milyen lehetett volna, mind egy láthatatlan szálon ott tart és nem engedi, hogy valóban a saját életünket éljük. Ott élnek bennünk és észrevétlenül hatnak.
  Ezen a napon nagyon sok megindító gyakorlaton és meditáció keresztül rendezzük a szüleinkkel való kapcsolatunkat és valóban leválunk róluk, megköszönve a jó dolgokat és megbocsátva a sérelmeket.


 • 2019.11.29.
  Gyász a gyakorlatban. Hogyan dolgozzuk fel a veszteségeinket?

  Gyászfolyamatok. Sokan azt megtanultuk, hogy szerezzünk meg valamit, de azt nem, hogy mit tegyünk, ha elveszítjük azt, ami nekünk fontos? Legyen az egy kapcsolat, válás, barátság, munkahely elvesztése vagy épp egy haláleset.


 • 2019.12.06.
  Egészséges énkép és önbizalom.
  Belső harcaink, önmagunkkal vívott csatáink után érjük el a valódi önelfogadást.


Belső Gyermek Klub (17 órától 20.30ig)

 • 2019.10.18. (péntek)
 • 2019.11.22. (péntek)


Családfelállítás időpontjai (8.00-19.00ig)

 • 2019.10.24. (csütörtök)
 • 2019.11.07. (csütörtök)
 • 2019.11.28. (csütörtök)